Llegítima

Quantificarem l'import d'aquesta llegítima

Cobrarem quan vostè cobri

L'informarem com reclamar la llegítima a què té dret

Llegir més

Herències

Gestió del procés hereditari

Gran experiència i especialització

Ens encarreguem de realitzar tots els tràmits del procés hereditari complet, esforçant-nos per causar les mínimes molèsties als beneficiaris

Llegir més

Família

Cercarem una solució
a la seva situació

Especialistes en successions

L'ajudarem: primer treballant com a mediadors professionals per intentar arribar a un acord i, en cas negatiu, acudint al Jutjat.

Llegir més

Herencias

Sucesiones
Aspectos económicos, personales y familiares:
 • Optimización de medios
 • Abaratamiento de costes
 • Ajuste de impuestos
 • Acto formal
  de aceptación
  de la herencia
 • Mediación
  en los conflictos
  familiares

Testamento

Herederos
Haremos el mejor testamento según sus circunstancias
 • Legados.
 • Disposición
  de dinero,
  fondos...
 • Deudas, hipotecas, etc...
 • Beneficiarios
  seguros
  de vida
 • Hijos menores

Preguntas

frecuentes
Responderemos a sus preguntas
 • ¿Sabe qué es la legítima?
 • ¿Cuándo puede reclamar
  su herencia?
 • ¿Varios
  matrimonios?
 • ¿Ha convivido o convive Vd. maritalmente?
 • ¿Tiene Vd. hijos de diferentes uniones?

Legítima

Llámenos
Le atenderemos personalmente
 • ¿Vd. o sus familiares tienen derecho a percibir la legítima?
 • Cuantificaremos su importe.
 • ¿Cómo puedoreclamar la legítima?.
 • Cobraremos cuando Vd. cobre.