Ens encarreguem de realitzar tots els tràmits del procés hereditari complet, esforçant-nos per causar les mínimes molèsties als beneficiaris.

Amb caràcter previ a la tramitació de l’herència, analitzem amb el client els aspectes econòmics, personals i familiars, per tal de:

 • intentar optimitzar mitjans,
 • abaratir costos,
 • ajustar impostos,
 • repartir i adjudicar patrimoni en el mateix acte formal d’acceptar l’herència,
 • mediar en els conflictes familiars.
La nostra especialització i experiència en herències des de fa més de trenta anys fa que també ens ocupem dels assumptes col·laterals, com:

 • relacions amb les entitats bancàries i tractament de saldos i productes financers titularitat del causant;
 • relacions amb les companyies asseguradores sobre els contractes d’assegurança del causant;
 • tràmits amb administradors de finques;
 • amb altres professionals, etc …
 • i per descomptat, amb els familiars interessats en l’herència i els seus advocats o representants …
 • i amb les entitats públiques relacionades amb l’herència, com a Ajuntament i Agència Tributària