Responem a les seves preguntes

Els seus familiars s’han apropiat dels seus drets hereditaris?

Per al cas que vostè no pugui disposar, ni fer, ni desfer absolutament res respecte als béns del seu causant, a causa de la dificultat que li representa les relacions familiars o perquè de fet els altres són els que tenen / gaudeixen els béns hereditaris a l’esquena, l’ajudarem: primer treballant com intermediaris professionals per intentar arribar a un acord i, en cas negatiu, acudint al Jutjat.

Es neguen els altres interessats a realitzar cap gestió?

En el mateix sentit, el podem ajudar amb la nostra prèvia intermediació professional, i si el resultat és negatiu, acudint als tribunals, per al cas que vostè sigui cohereu i la resta de cohereus o interessats es neguin a realitzar cap tràmit, o reivindiquin pretensions injustes.

Vídua

Sap vostè que, sota determinades circumstàncies, té dret a reclamar als hereus del seu difunt cònjuge fins a una quarta part de l’herència o un any d’aliments?

Pares

Saben vostès que tenen dret a percebre la llegítima del seu difunt fill / a, encara que hagi mort casat / a (però sense fills)?

Néts

Saben vostès que tenen els mateixos drets legitimaris en l’herència d’avis que ostentava el seu pare o mare morts?

Terminis

Sap vostè el termini que té per reclamar la seva herència?

Aquestes preguntes o qualsevol altra que vostès es plantegen podran ser respostes en la reunió que mantinguem amb vostès. Demani’ns hora de visita.