Més enllà del que s’acostuma a regular en un testament, l’assessorem per fer el millor segons les seves circumstàncies. A més de nomenar hereu/va /s:

 • Pot vostè fer llegats de coses com la col·lecció de segells, discos, determinades joies,
 • Disposar sobre els diners, accions, fons d’inversió,…
 • I sobre els deutes, hipoteca, etc…
 • Recorda vostè el o els beneficiaris de les seves assegurances de vida?
 • O potser el que no recorda és que els té?
 • S’ha casat diverses vegades?
 • Ha conviscut o conviu vostè maritalment?
 • Té vostè fills de diferents unions?
 • Són menors? O majors de 18 anys però necessitats de supervisió?
 • Els seus familiars directes estan discapacitats?
 • Coneix l’abast de la legítima?
 • I l’usdefruit?
 • Té vostè en compte que el que va passar amb l’herència de la seva àvia o oncle, potser avui ja no s’aplica per haver modificat la llei?
Amb el nostre assessorament li ajudem a formalitzar un testament:

 • que congenie els seus desitjos amb la millor planificació tributària,
 • que pugui revisar o modificar segons els canvis que es produeixin en la seva vida o en la dels seus futurs beneficiaris,
 • a qui pugui fer addicions o modificacions,
 • que impedeixi que els seus hereus o drethavents hagin de cavil·lar  discutir, decidir, … entre ells, evitant així conflictes familiars …